artificial-intelligence-sztuczna-inteligencja

TOP 5 LITERATURY SPECJALISTYCZNEJ AI

11 września 2019 nowastrona 0

Czytanie między wierszami: Sztuczna inteligencja w literaturze specjalistycznej Nick Bostrom jest szwedzkim profesorem na University of Oxford i współzałożycielem World Transhumanist Association, a jego książka Superintelligence stanowi […]

evidence-based-medicine-EBM

EBM – podstawowe pojęcia

11 września 2019 nowastrona 0

Co to jest dobra praktyka kliniczna? Dobra praktyka kliniczna (ang. Good Clinical Practice, GCP) to międzyna­rodowy standard ustanowiony dla badań klinicznych i naukowych, który uwzględnia: […]