Oferta

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w tym: pracowników nauki, instytucji edukacyjnych, biznesu, studentów, specjalistów, lekarzy i innych osób związanych z branżą medyczną.

Działając od 9 lat w międzynarodowym gronie naukowym oraz posiadając zaplecze w postaci pracowników akademickich oferujemy usługi edukacyjno – redaktorskie oraz informacyjno – konsultingowe dla osób szukających NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ.

Dysponujemy hybrydowym narzędziem wyszukiwawczym pozwalającym eksplorować dosłownie wszystkie bazy danych – program nasz posiada mechanizmy wyszukiwawcze działające w oparciu o rozwiązania semantyczne, np. wykorzystując sztuczną inteligencję proponuje i podpowiada indywidualnie (kontekstowo) źródła wiedzy.

Poniżej przedstawiamy Państwo ofertę z podziałem na różnego rodzaju odbiorców:

Dla osób fizycznych / lekarzy
 1. Wyszukiwanie informacji (w tym naukowej) na tematy medyczne i około-medyczne
 2. Wyszukiwanie lekarzy / placówek medycznych świadczących określone usługi zdrowotne
 3. Wyszukiwanie miejsc turystyki medycznej w Polsce i UE
 4. Dodawanie ogłoszeń o charakterze medycznym w Internecie
 5. Tworzenie contentu medycznego – treści o charakterze medycznym
 6. Tworzenie stron WWW i Blogów dla lekarzy i osób prywatnych – o charakterze medycznym
 7. Promocja lekarzy w Internecie
 8. Monitoring informacji medycznej
 9. Tłumaczenia medyczne
Dla pracowników nauki / doktorantów
 1. Wyszukiwanie naukowej informacji medycznej
 2. Tworzenie zestawień bibliograficznych (kwerend) w zadanym temacie
 3. Dostarczanie materiałów naukowych do pisania prac i publikacji naukowych
 4. Pomoc i korekta prac oraz publikacji naukowych
 5. Konsultacje merytoryczne w pisaniu prac naukowych i publikacji
 6. Promocja nauki i naukowców w Internecie
 7. Tworzenie stron WWW i Blogów na naukowców
 8. Wyszukiwanie grantów na badania
 9. Pomoc w organizacji konferencji i szkoleń medycznych
 10. Naukowe tłumaczenia medyczne
Dla firm / instytucji z sektora medycznego
 1. Monitoring Internetu i prasy w zakresie dowolnej informacji medycznej
 2. Badania / Analizy i Raporty dotyczące sektora / branży medycznej
 3. Promocja i marketing dla sektora / branży medycznej
 4. Wyszukiwanie kontaktów i kontrahentów w Polsce i UE dla sektora / branży medycznej
 5. Bazy danych kontaktów medycznych
 6. BIG-DATA na rynku medycznym