Strona główna

W ciągu ostatnich 20 lat dokonał się znaczny postęp wiedzy. Każdego roku w tysiącach różnojęzycznych czasopism na całym świecie publikowane są ogromne ilości nowych danych, wyniki setek tysięcy doświadczeń i analiz, dotyczących praktycznie wszystkich obszarów nauki.

Jednym z głównych zadań dynamicznie rozwijającej się informatyki jest gromadzenie, systematyzowanie i sprawne wyszukiwanie żądanych informacji w internetowych bazach danych. Zastosowanie nowoczesnej techniki objęło praktycznie wszystkie dziedziny życia, nie wyłączając nauk medycznych i farmaceutycznych.

Każdy klinicysta czy naukowiec może niemalże na bieżąco śledzić rozwój wybranej dziedziny medycyny, warunkiem jest jednak umiejętność obsługi odpowiednich baz danych. Rozwój lokalnych sieci komputerowych, pojawienie się Internetu, a z drugiej strony powstanie ośrodków informatycznych gromadzących gigabajty danych umożliwiło szybkie i tanie zdobywanie aktualnej informacji medycznej.

biznes-medycyna
Razem znajdziemy optymalne rozwiązanie