Polska Bibliografia Lekarska

4 marca 2016 nowastrona 0

Polska Bibliografia Lekarska rejestruje polską literaturę kliniczną, naukową i fachową z dziedziny medycyny, organizacji ochrony zdrowia, nauk pokrewnych, a także literaturę popularną z zakresu oświaty […]