Jak korzystać z bazy danych ERIC: pełny samouczek

eric-baza-danych

Co to jest baza danych ERIC?

ERIC oznacza Centrum informacyjne dotyczące zasobów edukacyjnych i jest bazą danych, która zawiera ponad 1,5 miliona tekstów związanych ze wszystkimi aspektami edukacji. Można go swobodnie uzyskać za pośrednictwem https://eric.ed.gov/

Baza badawcza ERIC jest sponsorowana przez Institute of Education Sciences w Departamencie Edukacji Stanów Zjednoczonych. jest to największa baza danych dla literatury edukacyjnej i zawiera zasoby z 1966 roku. W ERIC dostępnych jest wiele zasobów, w tym:

  • artykuły prasowe
  • Materiały konferencyjne
  • Wykonawcze streszczenia spotkań
  • Publikacje rządowe
  • Rozprawy i tezy
  • Książki i rozdziały książek
  • Zasoby audiowizualne

Obecnie ERIC zawiera ponad 250 czasopism, które są zawarte w bazie danych na podstawie określonych kryteriów. Ponieważ jest to przede wszystkim źródło tekstów związanych z edukacją, całe czasopismo jest uwzględniane tylko wtedy, gdy ponad 80% jego artykułów dotyczy edukacji. Gdy odsetek jest mniejszy niż 80 procent, artykuły są wybierane indywidualnie dla każdego przypadku. Treść ERIC jest aktualizowana co miesiąc, dlatego powinieneś często znajdować nowe zasoby.

Szukaj według słowa kluczowego i tematu

Aby rozpocząć podstawowe wyszukiwanie w ERIC, wybierz, czy chcesz przeszukać kolekcję, czy tezaurus . Będziesz musiał szukać inaczej w zależności od wybranej metody.

Jeśli wybierzesz wyszukiwanie w kolekcji, musisz wpisać słowa kluczowe, na przykład: szkolnictwo wyższe, mobilne uczenie się lub rzeczywistość rozszerzona. ERIC przeszuka następnie wszystkie artykuły, które mają te słowa kluczowe indeksowane w rekordzie bibliograficznym.

ERIC obejmuje również wyszukiwanie tezaurusa, które pozwala uzyskać wyniki z predefiniowanych deskryptorów. Zostanie to omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Na kanale ERIC Youtube znajdziesz też kilka świetnych filmów na dobry początek.

Aby rozpocząć podstawowe wyszukiwanie w ERIC, wybierz słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, na przykład:

„szkolnictwo wyższe” LUB „szkoła policealna”

To wyszukiwanie zwróci wyniki z wykształceniem wyższym lub policealnym gdzieś w pozycji bibliograficznej.

Podczas tego wstępnego wyszukiwania należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwszy to liczba wyników: 669,312. Jest o wiele za dużo do przeszukania, więc powinieneś zacząć filtrować wyniki wyszukiwania.

Istnieją dwa filtry bezpośrednio pod wyszukiwaniem słów kluczowych. Pierwszy jest tylko recenzowany, co ograniczy wyszukiwanie do tekstów, które zostały poddane procesowi weryfikacji. Drugim jest wybór zasobów, których pełny tekst jest dostępny w ERIC. Zastosowanie obu tych ograniczników zmniejsza liczbę wyników do 20 993.

Wyszukiwanie tezaurusa jest poszukiwaniem deskryptorów przedmiotów – zorganizowanej grupy badań w dziedzinie edukacji. Podczas wpisywania wyszukiwania w tezaurusie zostanie wyświetlona lista deskryptorów pasujących do wyszukiwanego hasła. Na przykład obrazek poniżej pokazuje sugerowane deskryptory dla wyszukiwania „migracji”. Jeśli nie masz pewności, jakich terminów użyć podczas wyszukiwania, możesz również przejrzeć pełną listę deskryptorów, klikając link „Przeglądaj tezaurus” po prawej stronie pola wyszukiwania.

Kliknięcie dowolnego z tych łączy spowoduje przejście do strony deskryptora. Możesz użyć deskryptora, klikając link „Wyszukaj kolekcję za pomocą tego deskryptora”, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej. Strona zawiera również wiele powiązanych deskryptorów, które pomagają zawęzić lub rozszerzyć wyszukiwanie.

Po wybraniu deskryptora prezentowane wyniki można dodatkowo zawęzić o dodatkowe filtry, podobnie jak wyszukiwanie słów kluczowych, jednak jeśli zastosujesz pełny tekst dostępny w ERIC lub filtr tylko recenzowany , wówczas wyszukiwanie powróci do słowa kluczowego Szukaj.

Zaawansowane funkcje wyszukiwania ERIC

Czasami konieczne jest uruchomienie wyszukiwania zaawansowanego, co oznacza, że ​​wybierasz różne pola przed rozpoczęciem wyszukiwania.

Najprostszą zaawansowaną funkcją wyszukiwania jest użycie operatorów logicznych i cudzysłowów. Operatory logiczne zawierają słowa AND, OR i NOT.

Użycie AND łączy terminy, użycie OR pozwala na wyświetlenie dowolnego z nich, a użycie NIE wyszukuje jednego, ale nie innego.

Częstym powodem używania NOT jest poszukiwanie greckiego życia w szkolnictwie wyższym. Kilka wyników wyszukiwania będzie związanych z piciem lub wymuszonymi ograniczeniami dotyczącymi imprez towarzyskich. Jednak życie greckie angażuje się także w filantropię i naukę służby. Wprowadzając „greckie życie”, a NIE „picie”, wyniki wyeliminują wszelkie artykuły, które odnoszą się do picia.

Możesz także użyć nazw pól, aby zawęzić wyszukiwanie. Na przykład artykuły o migracji autorstwa autora Robertsa można znaleźć pod hasłem „migracja, autor: Robert”. Dostępne nazwy pól są przedstawione w powyższej tabeli filtrów. Ponadto można również używać nazw pól „tytuł” ​​i „abstrakcyjny”.

Jedną z unikalnych funkcji wyszukiwania zaawansowanego w ERIC jest użycie numeru akcesyjnego ERIC. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dokumentów ERIC. Wyniki są na ogół podawane w pierwszej kolejności z najnowszymi publikacjami. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy masz numer dostępu ERIC na początek.

Pobieranie pełnego tekstu artykułu

Po odfiltrowaniu wyników wyszukiwania będziesz chciał uzyskać dostęp do pełnego tekstu. Kliknij opcję „Bezpośredni link” w szarym polu po prawej stronie wyniku wyszukiwania, aby przejść do strony wydawcy, na której można uzyskać dostęp do pełnego tekstu artykułu. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli instytucja lub miejsce pracy nie zapewnia dostępu, wówczas większość z tych bezpośrednich zasobów linkowych będzie niedostępna. Jeśli jednak zostaną opublikowane w ramach zaakceptowanego modelu otwartego dostępu, nadal możesz mieć do nich dostęp.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*