przegląd systematyczny

Przegląd systematyczny w medycynie

10 września 2019 nowastrona 0

Podczas pracy z przeglądami systematycznymi wyszukiwanie jest ważną częścią metody i musi być prowadzone zgodnie z określonymi kryteriami. Wyszukiwanie zapewni zestaw danych do dochodzenia przeprowadzonego w […]