Wyszukiwanie materiałów do doktoratu

materialy-do-doktoratu

Podczas przeszukiwania baz danych potrzebujesz strategii wyszukiwania pasującej do twojego pytania badawczego. Dobrym pomysłem jest podzielenie pytania na komponenty i utworzenie podzbiorów wyszukiwania dla każdego komponentu. Kombinacja tych podzbiorów będzie twoją strategią wyszukiwania. Twoje pytanie badawcze może obejmować kilka elementów, takich jak zastosowane metody, temat zapytania i być może ustawienie. W przypadku niektórych pytań badawczych warto mieć więcej niż jedną strategię wyszukiwania.

Metody wyszukiwania różnią się w zależności od dyscypliny i dziedziny badań. W medycynie może być konieczne systematyczne poszukiwanie przeglądu przed badaniem klinicznym, podczas gdy poszukiwanie w naukach humanistycznych i społecznych jest częścią samego procesu badawczego. Chociaż nie ma jednej metody, która zaspokoi wszystkie potrzeby związane z wyszukiwaniem, istnieje kilka popularnych technik, które można zastosować w większości referencyjnych baz danych.

Referencyjne bazy danych i wyszukiwarki

Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy / publikacji w dowolnej dziedzinie medycyny?

Napisz do nas i opisz potrzeby

KONTAKT

Bibliograficzne bazy danych różnią się od wyszukiwarek internetowych zarówno pod względem tematów, jak i funkcji wyszukiwania. Oprócz podstawowych informacji bibliograficznych mogą zawierać streszczenia, pełne teksty, cytaty i inne cenne deskryptory treści. Bibliograficzne bazy danych zwykle zwiększają wartość dodaną, zapewniając słowniki kontrolowanego wyszukiwania, które są potrzebne do systematycznego wyszukiwania.

Opublikowane badania są indeksowane w bibliograficznych bazach referencyjnych. Te bazy danych zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić udokumentowanie naszych poszukiwań, przejrzystość i powtarzalność, w oparciu o te same zasady, co inne aspekty naszych badań. Wyszukiwarki codziennych informacji dostosowują się do nas i naszych potrzeb informacyjnych, dlatego wyszukiwanie publikacji naukowych może być bardziej kłopotliwe.

Gdy Twoim celem jest zidentyfikowanie przełomowej literatury w swojej dziedzinie, wyszukiwarki takie jak Google Scholar oferują wygodne funkcje, które zapewnią Ci wstępny przegląd. Jeśli jednak Twoim celem jest dokładniejsze wyszukiwanie, musisz przeszukać specjalistyczne bibliograficzne bazy danych. Staranne wykorzystanie obu opcji pozwoli ci odkryć bogactwo literatury w swojej dziedzinie.

RODZAJE BAZ DANYCH DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH
 • Bibliografie: możesz przeszukiwać poprzednie publikacje. Istnieją zarówno w formie drukowanej, jak i online, ale zwykle mają ograniczony zakres.
 • Katalogi: możesz wyszukiwać kolekcje w instytucjach takich jak biblioteki i archiwa.
 • Systemy wykrywania: możesz wyszukiwać kolekcje na różnych platformach. Zazwyczaj cała treść jest udostępniana w bibliotece.
 • Referencyjne bazy danych: możesz przeszukiwać wcześniej opublikowane badania, najczęściej artykuły w czasopismach. Wyszukiwania mogą być specyficzne dla dyscypliny lub ogólne.
 • Wyszukiwarki: przeszukują otwartą sieć, a nie głęboką sieć.

Techniki wyszukiwania i zarządzanie

Bazy danych oferują różnorodne opcje, takie jak filtrowanie i sortowanie, rozszerzanie lub ograniczanie, a także określone techniki wyszukiwania, takie jak stosowanie symboli wieloznacznych, wyszukiwania wyrażeń, operatorów oraz stosowanie ciągów wyszukiwania lub historii wyszukiwania w celu ułatwienia opracowania i wykonania wyszukiwania.

Określone techniki wyszukiwania

Istnieją pewne różnice między bazami danych w zakresie obsługiwanych funkcji wyszukiwania. Poniżej znajdziesz opis typowej funkcjonalności dostępnej w większości baz danych. Zawsze możesz sprawdzić sekcję pomocy bazy danych, aby uzyskać informacje na temat funkcji wyszukiwania.

Wyszukiwanie według tematu

Informacje o tematach zwykle znajdują się w tytułach, streszczeniach, słowach kluczowych lub nagłówkach tematycznych. Używanie słów kluczowych opisujących Twój temat to skuteczny sposób wyszukiwania. Tego rodzaju wyszukiwanie jest często określane jako wyszukiwanie tekstowe.

Należy zauważyć, że różne słowa kluczowe są używane do opisania tego samego zjawiska, i odwrotnie, to samo słowo kluczowe może być użyte do opisania bardzo różnych zjawisk. Dlatego podczas wyszukiwania trzeba pomyśleć o odpowiednich synonimach. Pomoże Ci w tym tezaurus lub nagłówek tematu.

Wykorzystanie tezaurusa

Niektóre bazy danych tematycznych utrzymują kontrolowane, hierarchiczne słownictwo do obsługi wyszukiwania. Przeszukiwanie kontrolowanego słownika z tezaurusa jest przydatne, ponieważ obejmuje synonimy i ściśle powiązane z daleka słowa kluczowe.

NIEKTÓRE BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCE TEZAURUS
 • ERIC (tezaurus ERIC (przedmioty))
 • Streszczenia socjologiczne (tezaurus socjologiczny (przedmioty))
 • PsycINFO (nagłówki tematów PsycINFO)
 • PubMed i Medline (Nagłówki tematów medycznych – MeSH)
 • Embase (Emtree)
 • CINAHL (nagłówki CINAHL)
 • ASFA
 • GEOREF
 • MLA International Bibliography (MLA Personal Names Thesaurus i MLA Subjects Thesaurus)
 • Tezaurus indeksu filozoficznego

Wyszukiwanie metodą badawczą

Uczyń pozostałą listę pobranych dokumentów tak trafnymi i dokładnymi, jak to możliwe, zapoznaj się z bazą danych, która obsługuje twój obszar zainteresowania i sprawdź, czy możesz zastosować określone filtry do zawężenia wyszukiwania. Możesz na przykład przefiltrować wyszukiwanie według

 • metoda badań
 • zmienne demograficzne
 • zastosowane interwencje
 • mierniki rezultatu

Zarządzanie wyszukiwaniem

Referencyjne bazy danych mają funkcjonalność, która pozwala zarządzać wyszukiwaniem i wynikami wyszukiwania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*