Rodzaje przeglądów literatury w nauce

przeglad-literatury

Przegląd literatury argumentacyjnej odnosi się do tworzenia argumentów na poparcie lub odrzucenie go. Ten rodzaj przeglądu jest zwykle wykorzystywany w problemach filozoficznych i w celu udowodnienia założeń, które można dostarczyć z większą ilością informacji za pośrednictwem źródeł i referencji. W tym przeglądzie literatury konieczne jest ustalenie własnego punktu widzenia na omawiane tematy.

Przegląd literatury historycznej odnosi się do izolacji określonego wydarzenia w całej historii i zbadania wszystkiego o tym wydarzeniu, w tym:

 • Okres czasu
 • Zagadnienia
 • Pojęcia i teorie
 • Zjawiska w czasie

Celem tego rodzaju przeglądu literatury jest pokazanie zagadnień historycznych, które można zastosować do teraźniejszości i które mogą być korzystne w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy / publikacji w dowolnej dziedzinie medycyny?
Napisz do nas i opisz potrzeby
KONTAKT

Przegląd literatury konceptualnej jest powiązany z określonymi kategoriami, pojęciami i tematami. Prezentuje zrozumienie konkretnego badanego tematu oraz zapewnia szczegółowe informacje w celu lepszego zrozumienia przedmiotu.

ILOŚCIOWY LUB JAKOŚCIOWY PRZEGLĄD META ANALIZY – Ten rodzaj przeglądu literatury dotyczy kompleksowych i dokładnych badań, które mogą czasami skłonić cię do skorzystania z usług pisania recenzji prac dyplomowych. Podczas gdy ilościowy jest obiektywny i obejmuje analizę statystyczną, jakościowy jest zaangażowany w pojęcia subiektywne, interpretacyjne i oceniające

Przegląd literatury teoretycznej służy do konkretnego zbadania i oceny teorii i koncepcji. Ten typ przeglądu pokazuje dowód na istnienie istniejących teorii, a także ich zastosowanie wraz z innymi teoriami i nowymi hipotezami. Ten konkretny przegląd literatury może albo dostarczyć dowód, że konkretna teoria jest nieodpowiednia, a nowa hipoteza może być bardziej odpowiednia.

Przegląd integracyjny to badanie naukowe związane z syntezą, krytyką i recenzjami na określony temat. Ten rodzaj przeglądu literatury służy promowaniu nowych perspektyw i ram, które można zastosować do konkretnego pomysłu.

 Przegląd literatury narracyjnej zwykle pojawia się w rozprawie lub pracy magisterskiej.
Służy do opisu i wyjaśnienia pracy oraz do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak przeprowadzono badania?
 • W jaki sposób informuje o pracy magisterskiej?
 • Jak ten dokument pasuje do konkretnej dziedziny badań?

Celem tego rodzaju przeglądu literatury jest pokazanie zagadnień historycznych, które można zastosować do teraźniejszości i które mogą być korzystne w przyszłości.

Przegląd literatury metodologicznej koncentruje się bardziej na sposobie prowadzenia badań.
Zawiera ramy dla zrozumienia następujących kwestii:

 • Zrozumienie teoretyczne
 • Pola merytoryczne
 • Podejścia badawcze
 • Zbieranie danych
 • Techniki analizy

Ten konkretny przegląd literatury może być wykorzystany do:

 • Analiza ontologiczna i epistemologiczna
 • Integracja ilościowa i jakościowa
 • Próbowanie
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Zbieranie danych
 • Analiza danych

Przegląd zakresu jest wykorzystywany na początku propozycji badawczej i rozprawy. Przedstawiono go na początku artykułu, aby doprowadzić czytelników do konkretnego zrozumienia i szczegółów, które należałoby podkreślić, aby wyjaśnić całe badania i związane z nimi koncepcje.

Przegląd krytyczny, podobny do przeglądu narracyjnego, oferuje szczegółowe badanie odniesień i zasobów, w tym ocenę różnych perspektyw.

Systematyczny przegląd literatury składa się z dowodów, które odpowiadają na konkretne pytanie badawcze. Wykorzystuje proces metodologiczny, w tym zbieranie danych, zgłaszanie szczegółów zebranych z badań i analizowanie dostępnych danych. Ten rodzaj przeglądu literatury jest zwykle stosowany przy odpowiadaniu na pytania empiryczne i zajmowaniu się tematem i problemem przyczynowo-skutkowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku badań medycznych i opieki zdrowotnej. Ten przegląd literatury jest znacznie trudniejszy, ponieważ istnieje określone kryterium, które należy spełnić. Jest to doskonały przykład, w którym przegląd literatury online może być dla Ciebie pomocny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*