Przegląd systematyczny w medycynie

przegląd systematyczny

Podczas pracy z przeglądami systematycznymi wyszukiwanie jest ważną częścią metody i musi być prowadzone zgodnie z określonymi kryteriami. Wyszukiwanie zapewni zestaw danych do dochodzenia przeprowadzonego w ramach przeglądu. Dokumentacja wyszukiwania zostanie opublikowana wraz z recenzją.

Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy / publikacji w dowolnej dziedzinie medycyny?
Napisz do nas i opisz potrzeby
KONTAKT

Przygotuj wyszukiwanie

Przygotowanie procesu wyszukiwania literatury jest kluczowe, ponieważ będzie to podstawa do dalszej pracy.

 • Zidentyfikuj główne elementy pytania badawczego
  Określenie, które elementy pytania badawczego mają zostać uwzględnione w wyszukiwaniu, pomoże Ci skutecznie wybrać wyszukiwane hasła. Zbyt mało elementów doprowadzi do nieokreślonego wyszukiwania i wielu nieistotnych trafień. Zbyt wiele elementów może w ogóle utrudnić znalezienie czegokolwiek lub prowadzić do stronniczego wyboru badań.
 • Dokonaj wyboru odpowiednich i dostępnych baz danych do przeszukania
  Twoja biblioteka może subskrybować odpowiednie bazy danych, których nie znasz. Wybierz tyle odpowiednich, ile to konieczne. Nawet jeśli wyniki wyszukiwania mogą się nakładać, prawdopodobnie uzyskasz dodatkowe referencje. Zapoznaj się z podręcznikami wybranych baz danych. Tutaj znajdziesz informacje o tak zaawansowanych opcjach wyszukiwania, jak symbole obcinania, operatory logiczne i składnia w każdej bazie danych.
 • Niepublikowany materiał
  Oprócz baz opublikowanych badań istnieje kilka baz zarejestrowanych badań klinicznych. Tutaj możesz odkryć niepublikowane wyniki zakończonych prób lub możesz poczekać na opublikowanie wyników.
 • Szara literatura
  „Szara literatura” to popularna nazwa informacji lub publikacji, które nie pojawiają się w regularnych kanałach komunikacji naukowej. Publikacje te zazwyczaj pochodzą z instytutów badawczych lub organów rządowych i często nie są rejestrowane (ani indeksowane) w referencyjnych bazach danych. Publikacje mogą znajdować się na instytucjonalnych stronach internetowych, w katalogach bibliotecznych lub w wyznaczonych bazach danych dla szarej literatury.
 • Strategie śledzenia odniesień
  Aby być jak najbardziej wyczerpujące, upewniając się, że zawarto całą odpowiednią literaturę, należy również prześledzić listy referencyjne odpowiednich badań. Przeczytaj więcej o śledzeniu odniesień w Wyszukiwaniu.
 • Znajdź wyszukiwane hasła
  Aby uchwycić wszystkie poprzednie badania, użyj wyczerpującego zestawu wyszukiwanych słów. Podaj synonimy i użyj tezaurusów i nagłówków tematów odpowiednich dla wybranych baz danych dla ogólnego wyszukiwania.

Podczas wyszukiwania rozróżniamy słowa tekstowe i nagłówki tematów, które znajdują się w różnych polach wyszukiwania, które można przeszukiwać. Słowa tekstowe (zwane również tekstem swobodnym) to własne słowa pisane przez autora, które pojawiają się w tytule i streszczeniu. Nagłówki tematyczne opisują treść artykułu i są dodawane przez dostawców baz danych; są one często znormalizowane.

Strategie wyszukiwania wyszukiwanych haseł

 • Przy czubku głowy. Jeśli znasz tę dziedzinę, znasz kilka istotnych terminów.
 • Skanuj artykuły z czasopism. Dobrym ćwiczeniem jest analiza tekstu artykułów na ten temat, aby zidentyfikować popularne terminy stosowane w tej dziedzinie. Sprawdź oba słowa w tekście i słowa kluczowe autora.
 • Ponadto wykonaj niektóre wyszukiwania testowe. Sprawdź, czy pojawią się jakieś nieoczekiwane, ale trafne warunki.
 • Przeszukaj słowniki i tezaurusy. Te same pojęcia mogą być różnie opisane w różnych tezaurusach; mogą mieć różne podtytuły lub zawierać kilka powiązanych pojęć.
Siatka EMTREE
Palenie z drugiej ręki Zanieczyszczenia dymu tytoniowego Bierne palenie
Waporyzatory Nebulizatory i waporyzatory Odparowywanie

Ten przykład pokazuje nagłówki tematów w Medline (który używa MeSH) i Embase (który używa Emtree), używając różnych terminów do opisania tych samych pojęć.

 • Wyszukaj odpowiednie odniesienia w bazach danych i zobacz, z jakimi nagłówkami tematów są indeksowane. Sprawdź to samo odniesienie w bazach danych z różnymi tezaurusami.
 • Skorzystaj z opublikowanych strategii wyszukiwania innych osób. Bardziej powszechne stało się publikowanie strategii wyszukiwania w artykułach przeglądowych. Wyszukaj recenzje na swój temat lub jego części i sprawdź, czy możesz coś wykorzystać. Systematyczne przeglądy z Cochrane Collaboration zwykle przedstawiają swoje pełne strategie wyszukiwania w załączniku do opublikowanej recenzji.
 • Programy do analizy tekstu. W Internecie dostępne są różne analizatory tekstu, które mogą pomóc Ci znaleźć jeszcze więcej wyszukiwanych haseł. Menedżerowie odniesień, tacy jak Endnote, również generują listę terminów na podstawie odwołań do bibliotek, co może być przydatne.
 • Uważaj, aby nie nakładać się na wyszukiwane hasła.
Przykłady Wyjaśnienie
kobiety ORAZ ciąża Nie trzeba szukać kobiet, ponieważ tylko
kobiety zachodzą w ciążę .
ciąża i stan przedrzucawkowy Nie ma potrzeby szukania ciąży, ponieważ
stan przedrzucawkowy występuje tylko w czasie ciąży.


Filtry języka, roku wydania, demografii i metodologii
Jeśli twoje pytanie badawcze dopuszcza ograniczenia, można je również zastosować w wyszukiwaniu literatury. Większość baz danych dopuszcza ograniczenia dotyczące roku, języka, demografii, projektów badawczych itp. Rozważ użycie ich dla zwiększenia precyzji.


Użyj złotego standardu
Jeśli masz zestaw kluczowych artykułów na swój temat, użyj ich do przetestowania wyszukiwania. Najpierw sprawdź, czy są one indeksowane w bazie danych, a następnie sprawdź, czy pojawią się podczas wyszukiwania. Jeśli nie są uwzględnione w wyszukiwaniu, spróbuj dowiedzieć się, dlaczego tak jest, i zweryfikuj swoją strategię. Przegapione wyszukiwane hasła? Zbyt wąskie ograniczenia?


Przetestuj i popraw swoje wyszukiwanie
Część procesu wyszukiwania polega na kilkakrotnym poprawieniu wyszukiwania. Uwzględniając lub wykluczając terminy i testując wyszukiwanie, uzyskasz to, co najlepiej odpowiada Twojemu pytaniu badawczemu.


Wzajemna ocena strategii wyszukiwania
Przy krytycznej ocenie systematycznego przeglądu ważne jest ustalenie, czy uwzględniono wszystkie istotne kluczowe badania. Można to ocenić, oceniając wyszukiwanie w literaturze, to znaczy zastosowane źródła i wyszukiwane hasła. Podobnie możesz poprosić kolegę lub specjalistę ds. Informacji o sprawdzenie strategii wyszukiwania podczas procesu recenzji, aby poprawić jakość recenzji. Inni mogą zidentyfikować brakującą terminologię, błędy składniowe i inne błędy, które można łatwo przeoczyć.

Checklist PRESS (Peer Review Elektronicznej Search Strategies ) został opracowany w celu identyfikacji elementów dokładności poszukiwań literaturowych.

Przetłumacz wyszukiwanie między bazami danych

Dokładny sposób opracowania strategii wyszukiwania będzie zależeć od badacza i bazy danych. Poniżej przedstawiamy przykład tego, jak może wyglądać proces opracowywania strategii wyszukiwania i jak będą wyszukiwane literatury w różnych bazach danych.

Poniżej nasze pytanie badawcze brzmi: czy narażenie na dym z e-papierosów zwiększa ryzyko obturacyjnej choroby płuc?

W tym przykładzie przeszukamy PubMed, Embase i Web of Science. W prawdziwym systematycznym przeglądzie tego tematu przeszukalibyśmy więcej baz danych.

Głównymi elementami tego pytania są

 • papierosy elektroniczne
 • obturacyjne choroby płuc
 • bierne palenie

Aby szukać tak dokładnie, jak to możliwe, potrzebujemy wszystkich terminów opisujących te elementy. Aby usystematyzować tę pracę, wszystkie słowa są uporządkowane w poniższej tabeli.

 • Najbardziej oczywiste wyszukiwane hasła to słowa z naszego pytania badawczego i będą one punktem wyjścia do wyszukiwania. Te słowa będą użyte jako słowa tekstowe zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, skrócone gwiazdką * w tabeli.
 • Inne słowa i skróty w języku naturalnym powinny być również uwzględnione jako słowa tekstowe.
 • Następnie przeszukujemy bazę danych MeSH w celu znalezienia odpowiednich warunków MeSH i Embase dla warunków Emtree. Te nagłówki tematyczne są również używane jako słowa tekstowe, ponieważ nagłówki tematyczne i słowa tekstowe są umieszczane w różnych polach odwołania.
 • Przeszukując bazy danych i przeglądając je, możemy zidentyfikować dodatkowe wyszukiwane hasła. W tym przykładzie, szukając papierosów elektronicznych, natknęliśmy się na artykuł na temat elektronicznych systemów dostarczania nikotyny, który był dla nas nowym terminem. Ponieważ to „elektroniczna nikotyna” stanowi rdzeń naszego pytania, a nie „system dostarczania”, zdecydowaliśmy się na stosowanie wyłącznie „nikotyny elektronicznej”.
 • „Vaporizery” to również powszechne określenie używane do urządzeń do palenia. Ponieważ jednak waporyzatory są również stosowane w innych kontekstach (np. Leki do inhalacji), ważne jest, aby powiązać to określenie z paleniem lub nikotyną, aby zapobiec odzyskaniu nieistotnych odnośników. Dlatego palenie / nikotyna musi być łączona w nawiasach / nawiasach z AND, lub ich odpowiednie linie wyszukiwania mogą być łączone z AND.
 • „POChP”, „choroba dróg oddechowych”, „choroba płuc” i „choroba płuc” są synonimami „obturacyjnej choroby płuc” i dlatego są włączone jako alternatywne słowa tekstowe.
Warunki MeSH Warunki Emtree Słowa tekstowe
Papierosy elektroniczne -Papierosy elektroniczne -e-papieros -elektroniczny papieros *
-e-papieros *
-elektroniczna nikotyna
-e-nikotyna
Waporyzatory i palenie tytoniu -Nebulizers i Parowniki
produkty -Tobacco
-Tytoń
-Tobacco Używaj rzucenie Produkty
-Tobacco używać
-Tytoń zaprzestania
-Nicotine
 waporyzacja
– palenie
– rzucenie palenia
– program rzucenia palenia
– nikotyna
– para *
– para *
– vaper *
– vaping – waporyzator
*
– tytoń
– nikotyna
– dym
– palenie
Bierne palenie – Narażenie
inhalacyjne – Zanieczyszczenie dymem tytoniowym
– bierne palenie
– narażenie
– bierne palenie
– zanieczyszczenie dymem tytoniowym – palenie z
drugiej ręki
Choroba płuc – Astma –
Zapalenie
oskrzeli – Choroba płuc, przewlekła obturacyjna
– Choroby płuc, obturacyjne
– obturacyjna choroba dróg oddechowych
– astma
– zapalenie oskrzeli
– przewlekła obturacyjna choroba płuc
– astma
– POChP
– obturacyjna choroba płuc *
– obturacyjna choroba dróg oddechowych *
– obturacyjna choroba płuc *
 • Łącząc słowa tekstowe i terminy przedmiotowe na tej samej koncepcji z OR uzyskasz jedną z odmian i prawdopodobnie odzyskasz całą literaturę dotyczącą tego pojęcia.
 • Następnie połącz wszystkie wyszukiwane hasła w różnych koncepcjach z AND.
 • Nasze wyszukiwane hasła są następnie stosowane w wybranych bazach danych. Rozważana jest składnia bazy danych i dostosowujemy strategię wyszukiwania dla każdej konkretnej bazy danych.
 • Ponieważ papierosy elektroniczne są dość nowym zjawiskiem, nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń publikacji. Temat ograniczy się według daty.
 • Aby pobrać całą literaturę na ten temat, nie zastosowaliśmy żadnych filtrów językowych.


Następujące wyszukiwania są w PubMed, Embase Ovid i Web of Science mogą wyglądać następująco

Data wyszukiwań: 6 th October 2015.

Przykładowa strategia wyszukiwania PubMed

# Wyszukiwania Wyniki
# 1 papierosy elektroniczne [Warunki MeSH] 351
# 2 elektroniczny papieros * [tytuł / streszczenie] LUB e-papieros *
[tytuł / streszczenie]

LUB elektroniczna nikotyna [tytuł / streszczenie] LUB e-nikotyna [tytuł / streszczenie]

2299

# 3

#1 LUB 2

2332

# 4

Nebulizatory i waporyzatory [Warunki MeSH]

8887

# 5

vapor * [tytuł / streszczenie] LUB vapor * [tytuł / streszczenie] LUB vaper * [tytuł / streszczenie] LUB vaping [tytuł / streszczenie] LUB vaporizer * [tytuł / streszczenie]

41836

# 6

# 4 LUB # 5

50309

# 7

Produkty tytoniowe [Warunki MeSH] LUB Palenie tytoniu [Warunki MeSH] LUB Produkty rzucania palenia [Warunki MeSH] LUB Stosowanie tytoniu [Warunki MeSH] LUB Zaprzestanie palenia [Warunki MeSH] LUB Nikotyna [Warunki MeSH]

149671

# 8

palenie [tytuł / streszczenie] LUB nikotyna [tytuł / streszczenie] LUB tytoń [tytuł / streszczenie]

2327822

# 9

# 7 LUB # 8

238856

# 10

# 6 I # 9

946

# 11

# 3 LUB # 10

3059

# 12

Narażenie przez wdychanie [termin MeSH] LUB zanieczyszczenie dymem tytoniowym [termin MeSH]

17475

# 13

pasywne [Tytuł / Streszczenie] LUB narażenie [Tytuł / Streszczenie] LUB zanieczyszczenie [Tytuł / Streszczenie] LUB używane [Tytuł / Streszczenie]

735510

# 14

# 12 LUB # 13

741069

# 15

Astma [Warunki MeSH] LUB Zapalenie oskrzeli [Warunki MeSH] LUB Choroby płuc, obturacyjne [Warunki MeSH] LUB Choroby płuc, Przewlekłe obturacyjne [Warunki MeSH]

178505

# 16

Astma [tytuł / streszczenie] LUB zapalenie oskrzeli [tytuł / streszczenie] LUB POChP [tytuł / streszczenie] LUB obturacyjna choroba płuc *

[tytuł / streszczenie]

LUB obturacyjna choroba dróg oddechowych * [tytuł / streszczenie] LUB obturacyjna choroba płuc * [tytuł / streszczenie]

174515

# 17

# 15 LUB # 16

230092

# 18

# 11 ORAZ # 14 ORAZ # 17

77

Przykład strategii wyszukiwania Embase Ovid

# Wyszukiwania Wyniki
1 e-papieros/ 1183
2) (Elektroniczny papieros * LUB E-papieros * LUB elektroniczna nikotyna LUB e-nikotyna) .tw. 1262
3) 1 LUB 2 1467
4 Waporyzacja / 3729
5 (para * LUB para * LUB vaper * LUB vaping OR vaporizer *). tw. 45443
6 4 LUB 5 46229
7 Palenie / LUB rzucenie palenia / LUB program rzucenia palenia / LUB nikotyna / 271967
8 (Tytoń LUB Nikotyna LUB Dym LUB Palenie) .tw. 323191
9 7 LUB 8 407264
10 6 i 9 1264
11 3 LUB 10 2517
12 bierne palenie / ekspozycja LUB / 159848
13 (pasywne lub zanieczyszczenie LUB narażenie z drugiej ręki LUB) .tw. 951121
14 12 LUB 13 964912
15 obturacyjna choroba dróg oddechowych / LUB astma / LUB zapalenie oskrzeli / LUB przewlekła obturacyjna choroba płuc / 294695
16 (astma LUB POChP LUB obturacyjna choroba płuc * LUB obturacyjna choroba dróg oddechowych * LUB obturacyjna choroba płuc *). tw. 238289
17 15 LUB 16 342694
18 11 ORAZ 14 ORAZ 17 123

Uwaga: Symbol / wskazuje temat nagłówka z Emtree i .tw. wskazuje słowa tekstowe.

Przykład strategii wyszukiwania Web of Science

Wyszukiwania Wynik
1 TEMAT: (e-papieros * LUB elektroniczny papieros * elektroniczna nikotyna LUB e-nikotyna) 973
2)   TEMAT: ((para * lub vaper * LUB waporyzator lub waporyzator *) ORAZ (produkt tytoniowy * LUB palenie LUB Palenie tytoniu LUB rzucanie palenia * LUB używanie tytoniu LUB rzucanie palenia LUB nikotyna)) 357
3) TEMAT: (Zanieczyszczenie dymem tytoniowym LUB narażenie z drugiej ręki LUB narażenie LUB pasywne) 995 886
4 TEMAT: (Astma LUB zapalenie oskrzeli LUB POChP LUB (obturacyjna choroba płuc *) LUB (obturacyjna choroba dróg oddechowych *) LUB (obturacyjna choroba płuc *)) 199 043
5 1 LUB 2 1258
6 3 ORAZ 4 ORAZ 5 35

Uwaga: Web of Science nie ma indeksu nagłówka tematu, dlatego wszystkie wyszukiwane hasła są słowami tekstowymi.


Przetwarzanie wyniku wyszukiwania
W tych wynikach wyszukiwania znaleziono 228 referencji. Ponieważ jest to stosunkowo niewielka liczba, postanowiliśmy nie ograniczać naszych poszukiwań do badań obserwacyjnych, które badają ryzyko i związek przyczynowy. Gdyby liczba trafień była wysoka, istotnym krokiem byłoby dodanie filtru metodologicznego, aby zawęzić nasze wyszukiwanie do badań obserwacyjnych (poprzez opcję Zapytań klinicznych dostępną w PubMed i Embase). To, co stanowi dużą liczbę trafień, to subiektywna ocena: ile referencji chcesz przejrzeć, a jak szczegółowe powinno być wyszukiwanie?

Podczas przeszukiwania wielu baz danych import wyników do programu do zarządzania referencjami może pomóc w stworzeniu wydajnego przepływu pracy. Menedżer referencji może usuwać duplikaty referencji, pomagać w sortowaniu odpowiednich referencji i organizować dalszą pracę.

 • Trzy bazy danych mają w sumie 235 referencji (odpowiednio 123, 77 i 35).
 • Po automatycznej deduplikacji w przypisie końcowym pozostało 166 odniesień.
 • Po ręcznej deduplikacji pozostało 158 odniesień.
 • Ostateczny wynik to 158 referencji.
 • Duża liczba odniesień zostanie wykluczona poprzez zastosowanie kryteriów włączenia i wyłączenia podczas przeglądu tytułu i streszczenia oraz poprzez przeczytanie pełnego tekstu artykułów / publikacji.
 • Ostateczna lista badań znajduje się w Twojej recenzji.

Dokumentuj swoje wyszukiwanie

Dokumentacja wyszukiwania sprawia, że ​​twoje badania są powtarzalne i wskazują, że twoja metodologia jest rzetelna. Chciałbyś opisać strategię wyszukiwania, która doprowadziła do uwzględnienia badań.

Zawierać

 • nazwy baz danych
 • który sprzedawca / gospodarz baz danych
  (czy korzystałeś z Medline za pośrednictwem PubMed lub Ovid? Embase na Ovid lub Embase.com?)
 • ostatnia data usługi wyszukiwania lub ostrzegania
 • wyszukiwane hasła. Dołącz zarówno nagłówki tematów, jak i słowa tekstowe
 • w jaki sposób wyszukiwane hasła zostały połączone
 • stosowane ograniczenia: daty publikacji, projekty badań, języki itp.
 • czy listy referencyjne zostały przejrzane
 • liczba pobranych rekordów
 • liczba duplikatów wewnętrznych / liczba usuniętych duplikatów
 • liczba artykułów po usunięciu duplikatów

Sprawdź instrukcje czasopism dla autorów, aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi sposobu zgłaszania strategii wyszukiwania. Dobrym pomysłem może być przejrzenie opublikowanych recenzji w preferowanym czasopiśmie, aby zobaczyć, co jest zwyczajowe. Na przykład niektóre czasopisma zachęcają do pełnej strategii wyszukiwania w dodatku.

Dokumentowanie strategii wyszukiwania można wykonać poprzez:

 • Opisanie strategii wyszukiwania zwykłym tekstem w sekcji metodologii twojego manuskryptu.
  Tutaj informujesz swoich czytelników, jak dokonałeś wyboru i co zrobiłeś.
 • Dokładne dokumentowanie sposobu wyszukiwania literatury poprzez zapisanie lub skopiowanie strategii wyszukiwania z każdej bazy danych. Będzie to pasować do załącznika do twojego artykułu i może być przedstawione w sposób podobny do przykładów w „Tłumaczeniu wyszukiwania między bazami danych”.
 • Schemat blokowy może ilustrować przepływ pracy od początkowych wyników wyszukiwania do dołączonych badań końcowych. Schemat blokowy PRISMA jest dobrze znanym schematem do dokumentowania procesu wyszukiwania. Wytyczne PRISMA ( Preferowane pozycje sprawozdawcze dla przeglądów systematycznych i metaanaliz ) to zbiór minimalnych kryteriów zgłaszania przeglądów systematycznych i metaanaliz. Zawiera rozdział dotyczący zgłaszania wyszukiwania literatury.

Przykład, w jaki sposób można wykonać dokumentację w części artykułu

Badania zawarte w tym przeglądzie dotyczyły przeszukiwania PubMed, Embase Ovid i Web of Science (ostatnie wyszukiwanie 6 października 2015 r.). Wyszukiwanie literatury obejmowało terminy MeSH i słowa tekstowe w następującej kombinacji: papierosy elektroniczne LUB waporyzatory tytoniu ORAZ ekspozycja tytoniu ORAZ obturacyjne choroby płuc. Pełna strategia wyszukiwania w PubMed obejmowała następujące terminy MeSH i słowa tekstowe:

Wyszukiwanie zostało dostosowane do Embase z następującymi pojęciami Emtree: elektroniczny papieros, waporyzacja, palenie, ekspozycja, obturacyjna choroba dróg oddechowych, astma, zapalenie oskrzeli i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz Web of Science poprzez wyszukiwanie według tematu. Nie było żadnych ograniczeń dotyczących języka ani dat publikacji. Listy referencyjne zawartych artykułów zostały sprawdzone pod kątem dodatkowych referencji.

Aby uzyskać dalsze informacje i porady dotyczące systematycznego wyszukiwania, zajrzyj do biblioteki, stron pomocy w bazach danych i literatury na ten temat. Niektóre biblioteki oferują kursy systematycznego wyszukiwania lub przeprowadzą takie wyszukiwania na żądanie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*