Analiza danych wtórnych – Desk Research

Badania opierające się na analizie różnorodnych dostępnych materiałów źródłowych takich jak:

  • materiały klienta (wcześniejsze badania, dane wewnętrzne),
  • dane statystyczne (GUS),
  • opracowania medyczne,
  • prasa medyczna /periodyki/,
  • materiały medyczne w Internecie,
  • materiały medyczne od konkurencji.

analiza-desk-research

 Potrzebujesz pomocy? skorzystaj z naszych usług – skontaktuj się z nami